Gal Suceava Sud Est

Măsuri de finanțare


Măsurile de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud-Est:

Fișa măsurii M1.6B – Dezvoltarea si modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în Regiunea Suceava Sud-Est (actualizată)
Fișa măsurii M1.6B – Dezvoltarea si modernizarea serviciilor sociale în vederea cresterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în Regiunea Suceava Sud-Est
Fișa măsurii M2.6A – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole
Fișa măsurii M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea si extinderea infrastructurii pentru populatia din regiunea Suceava Sud Est
Fișa măsurii M4.1C – Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol
Fișa măsurii M5.2A – Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol
Fișa măsurii M6.3A – Certificarea calității produselor în cadrul schemelor de calitate
Fișa măsurii M7.3A – Promovarea formelor asociative de producători în agricultură

 Fluxul procedural pentru accesarea acestor măsuri:

  1. GAL realizează activități de animare și elaborează documentele de accesare. GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de informare mass-media.
  2. Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare.
  3. Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de conformitate, eligibilitate și selecție la nivel de GAL, utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte.
  4. Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor – dacă este cazul) în baza Raportului de Selecție sunt depuse la AFIR.
  5. AFIR verifică respectarea criteriilor de conformitate și eligibilitate.
  6. AFIR notifică GAL-ul și solicitantul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare.
  7. Solicitantul semnează contractul de finanțare cu AFIR.
  8. Beneficiarul depune cererea de plată la GAL.
  9. GAL verifică conformitatea cererilor de plată si beneficiarul le depune la AFIR.
  10. AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile.