Gal Suceava Sud Est


Regiunea ”Suceava Sud Est” este situată în sud estul județului Suceava, în regiunea de dezvoltare Nord Est, având o suprafață de 263,86 km2.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Suceava Sud Est” acoperă un teritoriu omogen din punct de vedere geografic format din 5 UAT-uri din județul Suceava, respectând spațiul eligibil pentru implementarea LEADER cu o populație totală de 18.957 locuitori.

Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est acoperă un teritoriu format din 5 unități teritorial administrative din județul Suceava:

 Boroaia,
 Dolhești,
 Drăgușeni,
 Forăști,
 Vadu Moldovei.

Teritoriul acoperit de Asociația Suceava Sud Est cuprinde 28 de sate cu o suprafață de 263,86 kmp, reprezentând 3,08% din suprafața totală a județului Suceava.

Regiunea este situată în partea de nord est a României, în sud estul județului Suceava, având următoarele limite geografice în nord – comunele Preutești, Liteni, Vulturești, Est – comuna Dolhasca, Vest – comunele Râșca, Bogdănești, Baia, Fântâna Mare, sud – județele Iași și Neamț. Regiunea Suceava Sud Est este traversată de următoarele căi rutiere: E85 – București-Suceava, DN 28, DN 15C și DN 24, DJ 208.

Teritoriul format din cele cinci unități teritorial administrative este clar definit în cadrul județul Suceava, coerent și unitar, luându-se în calcul atât amplasarea cât și aspecte economice și sociale.

Regiunea se află în zona de influență a municipiului Fălticeni, fiind situată la o distanță de aproximativ 40 km de Municipiul Suceava, centrul administrativ al județului.

Regiunea este deservită de magistrala feroviara București – Suceava – Vicșani, și deși nu există gări proprii în comunele analizate, accesul facil se realizează din stațiile CFR Dolhasca și Fălticeni.


Asociația „Suceava Sud Est” reprezintă un parteneriat public privat constituit în primă fază în baza unui acord de parteneriat, format din 30 de parteneri, cu următoarea structură:
– 5 unități administrativ teritoriale din județul Suceava, respectiv comunele Boroaia, Dolhești, Drăgușeni, Forăști, Vadu Moldovei.
– 6 asociații și fundații – Asociația Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Asociația Crescătorilor de Animale din comuna Vadu Moldovei, Asociația pășunilor și a crescătorilor de animale din Boroaia, Asociația de părinți Oniceni – Manolea, Asociația Crescătorilor de Animale Pășunea Verde Forăști, Fundația Umanitară GAD.
– 19 membri din sectorul privat.

Caracteristicile principale ale parteneriatului:
– 16,66% din parteneri sunt din mediul public.
– 83,33% dintre parteneri sunt reprezentanți ai sectorului privat, asociații, societatea civilă.
– Din totalul partenerilor privați, 3 sunt asociații în domeniul creșterii animalelor, o asociație a minorităților etnice, o asociație de părinți pe acționează în vederea sprijinirii mediului social și educațional, o fundație umanitară ce acționează pentru promovarea și respectarea drepturilor copiilor în România și 19 membri din sectorul privat ce activează în comerț, acvacultură, exploatare forestieră, lucrări de construcții, cultivare cereale, producție, servicii.