Gal Suceava Sud Est


SDL Versiunea 6 (modificată în 18.07.2023)

SDL versiunea 2023

Notă aprobare SDL
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
4.Anexa IV – Plan de finanțare
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții

SDL Versiunea 5 (modificată în 24.10.2022)

SDL Versiunea 2022

Notă aprobare SDL
Anexa IV – Plan de finanțare
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții

SDL Versiunea 4 (modificată în 18.08.2021)

Opis
Notă aprobare SDL
0. Anexa IV – Plan de finanțare
1. Anexa I – Acord parteneriat și alte documente justificative
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții

SDL Versiunea 3 (modificată în 14.2.2020)

Opis
Notă aprobare SDL
Anexa IV – Plan de finanțare
1. Anexa I – Acord parteneriat și alte documente justificative
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții

SDL Versiunea 2 (modificată în 24.7.2019)

SDL Versiunea 2 modificată (24.7.2019)
Anexa IV – Plan de finanțare
Notă aprobare SDL
1. Anexa I – Acord parteneriat și alte documente justificative
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții

SDL Versiunea 1 (modificată în 5.2.2018)

SDL Versiunea 1 modificată (5.2.2018)
Anexa IV – Plan de finanțare
1. Anexa I – Acord parteneriat și alte documente justificative
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
4. Anexa IV – Plan de finanțare
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții

SDL Versiunea 0 (selectată)

SDL – Versiunea 0 (selectată)
1. Anexa I – Acord parteneriat și alte documente justificative
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
4. Anexa IV – Plan de finanțare
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
6. Anexa VI – Documente justificative privind animarea
7. Anexa VII – Documente justificative ale membrilor parteneriatului
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții