Gal Suceava Sud Est


SDL Versiunea 4 (modificată în 18.08.2021)

0. Anexa 4 – Plan de finanțare
1. Notă aprobare SDL
2. Opis

SDL 

0. Anexa 4 – Plan de finanțare
1. Notă aprobare SDL
2. Opis

SDL Versiunea 2 (modificată în 24.7.2019)

0. SDL Versiunea 2 modificată (24.7.2019)
1. Anexa 1 – Plan de finanțare
2. Notă aprobare SDL

SDL Versiunea 1 (modificată în 5.2.2018)

0. SDL Versiunea 1 modificată (5.2.2018)
1. Anexa 1 – Plan de finanțare
2. Anexa 2 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare SDL

SDL Versiunea 0 (selectată)

0. SDL – Versiunea 0 (selectată)
1. Anexa I – Acord parteneriat și alte documente justificative
2. Anexa II – Fișa de prezentare a teritoriului
3. Anexa III – Componența parteneriatului
4. Anexa IV – Plan de finanțare
5. Anexa V – Harta administrativă și geografică
6. Anexa VI – Documente justificative privind animarea
7. Anexa VII – Documente justificative ale membrilor parteneriatului
8. Anexa VIII – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții