Gal Suceava Sud Est

IMPORTANT!

Începând cu data de 25 mai 2018, toate Cererile de finanțare/contractele de finanțare/cererile de plată ce urmează a fi primite/încheiate în perioada imediat următoare la nivelul GAL și AFIR (regional, județean sau central) trebuie să fie însoțite de „Declarația de prelucrarea datelor cu caracter personal” semnată și datată de către reprezentantul legal.

Această dispoziție se va aplica până la momentul modificării/aprobării noilor versiuni de cereri de finanțare/contracte de finanțare/cereri de plată care vor cuprinde prevederile Regulamentului (UE) nr 679/2016″. 

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă aplicare prevederi regulament Uniunea Europeană


2023

18.09.2023

Ghidul solicitantului M1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea Suceava Sud Est

17.07.2023

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole

Ghidul solicitantului M1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea Suceava Sud Est

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est


ARHIVĂ

25.05.2022

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est


Ghidul solicitantului M1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea Suceava Sud Est

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est

Ghidul solicitantului M4.1C – Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol

Ghidul solicitantului M5.2A – Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol

Secțiunea A

Secțiunea B

Ghidul solicitantului M6.3A – Certificarea calităţii produselor în cadrul schemelor de calitate

Ghidul solicitantului M7.3A – Promovarea formelor asociative de producători în agricultură


Arhivă

Ghidul solicitantului M1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea Suceava Sud Est

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non-agricole

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est

Ghidul solicitantului M4.1C – Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol

Ghidul solicitantului M5.2A – Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol

Secțiunea A

Secțiunea B


Arhivă

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non-agricole (versiunea 02)

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est  (versiunea 02)


Arhivă

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non-agricole

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est 


Arhivă

Ghidul solicitantului M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non-agricole

Ghidul solicitantului M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est