Gal Suceava Sud Est


Măsura M1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea „Suceava Sud Est”
Apel detaliat
– Apel simplificat
Măsura M4.1C – Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M5.2A – Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M6.3A – Certificarea calității produselor în cadrul schemelor de calitate
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M7.3A – Promovarea formelor asociative de producători în agricultură
Apel detaliat
Apel simplificat

Arhivă

Măsura M1.6B – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale în vederea creșterii calității vieții, inclusiv pentru integrarea minorităților locale în regiunea Suceava Sud Est
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole 
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud Est
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M4.1C – Sprijinirea dezvoltării resursei umane în sectorul agricol
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M5.2A – Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol
Apel detaliat
Apel simplificat

Arhivă

Măsura M2.6A – Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole
Apel detaliat
Apel simplificat
Măsura M3.6B – Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii pentru populația din regiunea Suceava Sud-Est
Apel detaliat
Apel simplificat

Arhivă

Anunț privind prelungirea apelului de selecție
Erata nr.1