Gal Suceava Sud Est

Notă privind implementarea strategiei de dezvoltare locală

Pentru a menține capacitatea de funcționare a celor 239 Grupuri de Acțiune Locală (GAL) autorizate de MADR și pentru o implementare eficientă a SDL conform prevederilor regulamentelor europene și legislației naționale specifice, având în vedere timpul scurt rămas pentru absorbția completă a fondurilor și, mai ales, în condițiile dificile generate de respectarea măsurilor de prevenire și control a reducerii riscurilor răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, atragem atenția GAL-urilor asupra următoarelor aspecte:

  • stabilirea calendarului de lansare a apelurilor de selecție trebuie să aibă în vedere posibilitatea implementării și finalizării proiectelor contractate până la finalul lunii decembrie 2023, cu precizarea că ultima cerere de plată a beneficiarilor trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2023.
  • acordarea unei atenții deosebite măsurilor dedicate beneficiarilor autorității publice care trebuie să respecte legislația și procedurile aferente achizițiilor publice pentru a căror derulare este necesară o perioadă mai mare de timp.
  • includerea în documentația de accesare a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2023, cât și a termenului de depunere a ultimei cereri de plată – 30.09.2023.
  • justificarea temeinică a lansării apelurilor de selecție cu o alocare disponibilă foarte mică (5.000 euro).
  • asigurarea implementării proiectelor aferente măsurilor pentru care GAL a primit punctaj la selecția SDL (asociere, infrastructură socială, broadband/acțiuni de e-guvernare, acțiuni adresate minorităților sau activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională), așa cum este prevăzut în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

„GAL are obligația de a lansara apeluri de selecție adresate entităților interesate și de a întreprinde toate demersurile pentru a asigura implementarea până la finalul anului 2023, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei plăți, a cel puțin un proiect pentru fiecare din aceste măsuri.”

Vă informăm că activitatea GAL-urilor, în ceea ce privește lansarea unor noi sesiuni de depunere a proiectelor, întrunirile Comitetelor de selecție, desfășurarea activităților de animare/instruire, se va face în mod obligatoriu cu respectarea măsurilor de prevenire și control a reducerii riscurilor răspândirii coronaviruului, care sunt/vor fi în vigoare.

Director general adjunct,
Bogdan Alecu

Document

Notă privind implementarea strategiei de dezvoltare locală