Gal Suceava Sud Est

Reuniuni ale Grupurilor de Lucru LEADER în luna aprilie

În cadrul planului de acţiuni al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 au fost organizate primele 10 întâlniri ale Grupurilor de Lucru LEADER (GLL), cu participarea reprezentanţilor Grupurilor de Acţiune Locală autorizaţi pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 şi reprezentanţi ai Unităţii de Sprijin a Reţelei, ai Autorităţii de Management pentru PNDR şi ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Cu ocazia acestor întâlniri, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală a facilitat dezbaterea unor subiecte cu referire la componenta LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, urmate de concluzii şi propuneri de soluţii pentru implementarea eficientă a Strategiilor de Dezvoltare Locală şi o dezvoltare echilibrată a spaţiului rural în România.

În perioada imediat următoare se vor desfăşura alte două întâlniri dedicate Grupului de Lucru LEADER din prima serie de 12 evenimente.

Astfel, următoarea întâlnire va avea loc la Băile Tuşnad între 18-19 aprilie 2018, iar săptămâna viitoare se va desfăşura întâlnirea de la Drobeta – Turnu Severin în intervalul 24-25 aprilie 2018.

Tematica principală a acestor evenimente vizează infrastructura socială şi aspecte referitoare la ghidul de evaluare pentru Grupurile de Acţiune Locală. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri vor fi prezentate exemple de bune practici.

„Grupurile de Lucru LEADER organizate de Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală sunt un prilej excelent de a dezbate şi a soluţiona problemele curente de implementare a Strategiilor GAL. Am ales să desfăşuram cât mai rapid toate întrunirile aferente primului contract de servicii pentru organizarea unor asemenea evenimente.

Prin acest demers, Autoritatea de Management a PNDR a dorit să se asigure ca majoritatea celor 239 de GAL-uri din România poate avea acces aproape simultan la informatii şi că poate lămuri aspecte sensibile legate în special de măsurile care finanţează infrastructura de servicii sociale.

Imediat după finalizarea ultimelor doua întâlniri voi solicita efectuarea demersurilor pentru activarea unei noi sesiuni de reuniuni de lucru care sa aibă ca tematica centrală proiectele de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală şi lansarea viitoare a Măsurii 19.3 PNDR. Sper ca în acest fel să reuşim sincronizarea intenţiilor de dezvoltare a proiectelor comune între GAL-urile din România şi cele din alte state ale Uniunii Europene”, a afirmat secretarul de stat Alexandru Potor, coordonatorul domeniului dezvoltare rurală din MADR.

La aceste evenimente vor participa experţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Direcţia Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală şi Infrastructură rurală. De asemenea, vor fi prezenţi şi experţi ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale precum şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Autorităţii de Management Programul Operaţional Capital Uman.

Astfel, se încheie prima serie de evenimente din primul contract subsecvent, urmând să fie semnat cel de-al doilea contract subsecvent cuprinzând alte 12 întâlniri ale Grupului de Lucru LEADER.