Gal Suceava Sud Est

Anunț de lansare înscriere la cursul de formare profesională în domeniul agricol

Asociația Grupul de Acțiune Locală Suceava Sud Est, în colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, în calitate de beneficiar direct al finanțării prin fonduri europene nerambursabile a proiectului depus la GAL, pentru formare profesională în domeniul agricol pe Măsura M4/1C cu titlul: Dezvoltarea resursei umane din sectorul agricol pe teritoriul GAL Suceava Sud Est, anunță lansarea sesiunii de înscriere la cursul pentru formare profesională în domeniul agricol.

Beneficiarii sunt :
 fermierii care activează în domeniul agricol sau industriei agro-alimentare;
 tinerii fără loc de muncă din teritoriul GAL Suceava Sud Est.

Teritoriul GAL Suceava Sud Est este format din comunele Boroaia, Vadu Moldovei, Drăgușeni, Forăști, Dolhești.

Obiective specifice ale măsurii:
o Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole;
o Îmbunătățirea calității managementului exploatațiilor agricole;
o Îmbunătățirea condițiilor de viață în regiune;
o Informarea și conștientizarea privind problemele de mediu și climă în scopul adaptării practicilor agricole la schimbările climatice.

Prin acest program de formare profesională se urmăresc:
• Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative;
• Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției;
• Diversificarea activităților în exploatațiile agricole;
• Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puțin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă
• Managementul general al unei ferme (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)

De asemenea, mai menționăm că sunt asigurate deplasarea (tur-retur) și masa cursanților.

Cursul se va desfășura în orașul Fălticeni, la Hotel Turist. Adresa: Strada Nicolae Beldiceanu, nr. 6, Fălticeni ) și va avea durata de 40 ore (8 ore x 5 zile), în perioada 4 – 8 noiembrie 2019 (prima grupă) și respectiv 11 – 15 noiembrie 2019 (pentru grupa a II-a).

Persoanele interesate pot contacta :
– managerul de proiect – Conf. univ. dr. Ungureanu George : 0740.889.970
– Asociația Gal Suceava Sud-Est (în Primăria Com. Vadu Moldovei) sau telefonic la numărul : 0742.443.910.

Președinte GAL,
Cantoriu Ionel