Gal Suceava Sud Est

Convocare ședință GAL Suceava Sud Est

În atenția : Adunării Generale a Acționarilor
Ref: Convocare Ședință GAL Suceava Sud Est

Subsemnatul Cantoriu Ionel, în calitate de reprezentant legal al Asociației Grupul de Acțiune Locală “Suceava Sud-Est “, convocăm ședința membrilor Asociației, pentru data de 23.09.2022, ora 10:00, la sediul GAL Suceava Sud Est, în incinta Primăriei comunei Vadu Moldovei, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi :

  1. Modificarea Acordului Cadru, respectiv SDL – Plan de finanțare, Buget totalizator, Contract de finanțare Subsecvent Nr.3, Buget indicativ, în urma alocării fondurilor de tranziție FEADR, conform Notificării Nr.201328 din 17.06.2022.
  2. Modificarea Acordului Cadru, respectiv SDL – Plan de finanțare, în urma alocării fondurilor de tranziție EURI, conform Notificării Nr.201328 din 17.06.2022.
  3. Alte subiecte referitoare la activitatea GAL Suceava Sud – Est.